Framsida

BAU-WEB-home
BAU Ehitus OÜ grundades år 2010. De mest erfarna anställda av företaget har dock redan arbetat i femton år i restaureringsbranschen.

VERKSAMHETSTILLSTÅND AV ESTLANDS RIKSANTIKVARIEVERK Reg. Nr. E540/2010

Den största och viktigaste andelen av uppdragen av BAU Ehitus har utförts i Tallinns gamla stad men vårt företag har även bra erfarenhet av restaurering av träarkitektur. Vi har restaurerat gamla och värdiga byggnader i Tartu samt herrgårdsbyggnader på olika håll i Estland. Företaget BAU Ehitus OÜ har erfarna och kvalificerade specialister i sitt team. Vi kan och vill samarbeta med kunderna vid våra uppdrag och hitta optimala lösningar.